Χρήση και σήμανση πιστοποιημένων πλαστικών σωλήνων

Όλοι οι πιστοποιημένοι σωλήνες πρέπει να φέρουν επί του σώματός τους, αναλοίωτη και ευανάγνωστη σήμανση, η οποία να επαναλαμβάνεται σε αποστάσεις όχι μικρότερες το ενός μέτρου μεταξύ τους. Οι Ευρωπαϊκές προδιαγραφές παραγωγής σωλήνων περιγράφουν τις ελάχιστες πληροφορίες που ο κάθε κατασκευαστής οφείλει να τυπώνει. Παρακάτω δίνονται οι σημάνσεις των ευρέως χρησιμοποιούμενων τύπων σωλήνων.

Πλαστικοί σωλήνες πολυεθυλαινίου (PE)

Οι πλαστικοί σωλήνες πολυεθυλαινίου που τοποθετούνται σε δίκτυα παροχής νερού, αποχέτευσης και αποστράγγισης υπό πίεση, κατασκευάζονται με την προδιαγραφή EN 12201-2:2011+A1:2-13 και η ελάχιστη σήμανση που πρέπει να φέρουν είναι: 

Πληροφορία Σήμανση ή σύμβολο
Αριθμός προδιαγραφής ΕΝ 12201
Όνομα παραγωγού ή εμπορικό σήμαΕπωνυμία ή σύμβολο
Διαστάσεις (dn x en)π.χ: 110 x 10
Σειρά SDRπ.χ: SDR 11
Προβλεπόμενη χρήσηπ.χ: W, P ή W/P
Ονομασία υλικού και κατηγορίαπ.χ: PE 100
Ονομαστική πίεση σε barsπ.χ: PN 16
Πληροφορίες παραγωγούπ.χ: 2455
Τύπος σωλήνας, εάν απαιτείταιπ.χ: Co-extruded ή Peelable Layer
 • Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου φέρουν στη σήμανσή τους το γράμμα W όταν είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού, το γράμμα P όταν είναι κατάλληλοι για χρήση σε δίκτυα αποχέτευσης και αποστράγγισης και τα γράμματα W/P όταν είναι κατάλληλοι για χρήση σε όλες τις εφαρμογές. Πρέπει να τονιστεί ότι οι σωλήνες που προορίζονται για χρήση μεταφοράς πόσιμου νερού πρέπει να είναι χρώματος μαύρου ή μπλε ή χρώματος μαύρου με μπλε ρίγες.
 • Οι μαύροι σωλήνες που πρόκειται να τοποθετηθούν σε δίκτυα αποχέτευσης ή αποστράγγισης πρέπει να φέρουν επιπρόσθετα καφέ ρίγες εφόσον το απαιτεί ο κύριος του έργου.
 • Οι πληροφορίες παραγωγού αφορούν στην ιχνιλασιμότητα του προϊόντος και πρέπει να παρέχουν απ΄ ευθείας ή μέσω κωδικού το έτος, το μήνα, και την μονάδα παραγωγής αν ο παραγωγός διαθέτει περισσότερες από μία. 
PE Pipe

Πλαστικοί σωλήνες μη πλαστικοποιημένου πολυβινιλοχλωριδίου (PVC-U) 

Οι πλαστικοί σωλήνες που τοποθετούνται σε υπόγεια δίκτυα ααποστράγγισης και αποχέτευσης χωρίς πίεση, κατασκευάζονται σύμφωνα με την προδιαγραφή EN 1401-1:1998 και η ελάχιστη σήμανση που πρέπει να φέρουν είναι:
Πληροφορία ​​Σήμανση ή σύμβολο
​Αριθμός προδιαγραφής ​EN 1401
​Κωδικός περιοχής εφαρμογής​U ή UD
​​Όνομα παραγωγού ή εμπορικό σήμα​Επωνυμία ή σύμβολο
​Ονομαστικό μέγεθος​π.χ: 200
​Ελάχιστο πάχος τοιχώματος ή SDR​π.χ: 4.9 ή SDR 41
​Υλικό​PVC-U ή PVC
​Ονομαστική δυσκαμψία δακτυλίου​π.χ: SN4
​Πληροφορίες παραγωγού​π.χ: 2455
​Απόδοση σε ψυχρό κλίμα(ice crystal)
 • Οι πληροφορίες παραγωγού αφορούν στην ιχνιλασιμότητα του προϊόντος και πρέπει να παρέχουν απ΄ ευθείας ή μέσω κωδικού το έτος, το μήνα, και την μονάδα παραγωγής αν ο παραγωγός διαθέτει περισσότερες από μία.
 • Η απόδοση σε ψυχρό κλίμα αναγράφεται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τύπος σωλήνα έχει περάσει με επιτυχία κατάλληλη δοκιμή για τοποθέτηση σε θερμοκρασίες μικρότερες από -10 0C 

Πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος τύπου Β (Corrugated PE, PP, PVC) 

Οι πλαστικοί σωλήνες δομημένου τοιχώματος τύπου Β που είναι κατασκευασμένοι από πολυεθυλαίνιο (PE)  ή πολυπροπυλένιο (PP) ή πολυβινιλοχλωρίδιο (PVC), τοποθετούνται σε υπόγεια δίκτυα αποχέτευσης και αποστράγγισης χωρίς πίεση, κατασκευάζονται με την προδιαγραφή EN 13476-3:2018. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημάνσεων επί του σώματος του σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 2 m. H ελάχιστη σήμανση που πρέπει να φέρουν είναι: 

​​Πληροφορία ​​Σήμανση ή σύμβολο
Αριθμός προδιαγραφής EN 13476-3
Ονομαστική διάμετρος σωλήναDN200/178
Όνομα παραγωγού ή εμμπορικό σήμαΕπωνυμία ή σύμβολο
Κλάση ακαμψίαςπ.χ: SN 8
Ευκαμψία δακτυλίουRF20
Υλικόπ.χ: PVC-U, είτε PVC, είτε PE, είτε PP
Κωδικός περιοχής εφαρμογήςπ.χ: "U" ή "UD"
Πληροφορίες παραγωγούπ.χ: 3346
Αντίσταση σε κρούση στους -10 0C(ice crystal)
Αντίσταση σε κρούση στους +23 0CIMP 23 C
Κατηγορία ανοχής (Close tolerance class)​CT
Σύνδεσμος μικρού μήκους (Short Socket)Short Socket
 • Η ονομαστική διάμετρος του σωλήνα μπορεί να είναι η εξωτερική ονομαστική διάμετρος (DN/OD) ή η εσωτερική ονομαστική διάμετρος (DN/ID). Εάν αναγράφεται μόνο η ένδειξη DN τότε η αναφορά γίνεται στην ονομαστική εξωτερική και επιπλέον σημαίνει ότι οι σωλήνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σωλήνες που οι διαστάσεις τους συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 1401-1 (PVC), EN 1852-1 (PP) και EN 12666-1 (PE). Εάν αναγράφεται μόνο ένδειξη OD σημαίνει ότι οι σωλήνες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σωλήνες που οι διαστάσεις τους συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προτύπων EN 1401-1 (PVC), EN 1852-1 (PP) και EN 12666-1 (PE). Οι σωλήνες με ονομαστική εσωτερική διάμετρο πρέπει να έχουν οπωσδήποτε την ένδειξη DN/ID. Αν θέλει ο κατασκευαστής, μπορεί μετά την ονομαστική διάμετρο και μια κάθετο να αναγράψει την πραγματική εγγυημένη ελάχιστη εσωτερική διάμετρο.
DN200/178 Σωλήνας με ονομαστική εξωτερική διάμετρο 200 mm. Ο σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωλήνες που ακολουθούν τις προδιαγραφές διαστάσεων των προτύπων EN 1401-1 (PVC), EN 1852-1 (PP) και EN 12666-1 (PE). Η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 178 mm
OD200/178 Σωλήνας με ονομαστική εξωτερική διάμετρο 200 mm. Η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 178 mm. Ο σωλήνας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σωλήνες που ακολουθούν τις προδιαγραφές διαστάσεων των προτύπων EN 1401-1 (PVC), EN 1852-1 (PP) και EN 12666-1 (PE)
DN/DI180Σωλήνας με ονομαστική εσωτερική διάμετρο 180 mm
 • Ή ένδειξη ευκαμψίας δακτυλίου RF20 δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα.
 • Ο κωδικός περιοχής εφαρμογής σημαίνει ότι ο σωλήνας μπορεί να τοποθετηθεί υπόγεια έξω από το κτήριο (κωδικός περιοχής εφαρμογής: "U") ή ότι ο σωλήνας μπορεί να τοποθετηθεί υπόγεια εντός και εκτός του κτηρίου (κωδικός περιοχής εφαρμογής: "UD")
 • Οι πληροφορίες παραγωγού αφορούν στην ιχνιλασιμότητα του προϊόντος και πρέπει να παρέχουν απ΄ ευθείας ή μέσω κωδικού το έτος, το μήνα, και την μονάδα παραγωγής αν ο παραγωγός διαθέτει περισσότερες από μία.
 • Η σήμανση του σωλήνα με το σύμβολο του πάγου σημαίνει ότι ο σωλήνας μπορεί να εγκατασταθεί σε θερμοκρασίες μικρότερες από -10 0C
 • Ή ένδειξη της αντοχής σε κρούση + 23 0C δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα.
 • Η ένδειξη CT αφορά σε σωλήνες πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου των οποιών οι ανοχές της μέσης εξωτερικής διαμέτρου των συνδέσμων τους, ακολουθούν τις ανοχές των προδιαγραφών EN 12666-1 και EN 1852-1 αντιστοίχως.
 • Η ένδειξη Short Socket τοποθετείται σε σωλήνες με ονομαστική διάμετρο μεγαλύτερη από DN/OD 630 και DI/ID 600 σε έργα με ειδικές προδιαγραφές. 
Κρυστάλλωση πολυμερών
Πιστοποίηση συγκολλητών πλαστικών σύμφωνα με την E...

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://hellenicpp.com/